kerkbrief 21 jan. 2017 kerkbrief 21 jan. 2017

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente aan dhr. J. van Schaik.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede, gsm: 06 4989 4905
# woonadres: Componistensingel 34, 3906 BW Veenendaal, tel: 0318 542 979
# mailadres: . Vrije dagen: maandag en zaterdag

Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt,


Week van Gebed weer gezamenlijk
In 2018 is de gebedsweek voor eenheid onder christenen van zondag 21-28 januari. Vijf kerken zijn betrokken bij de organisatie van enkele oecumenische bijeenkomsten. Het landelijke thema waarbij we aansluiten, luidt: 'Recht door zee'.
Op maandagavond 22 januari is er voor het vierde jaar op rij een gezamenlijke maaltijd met momenten van bezinning en gesprek, 18.30-20.30uur in het Prinsenhuis, Klooster Leuterstraat 35. Er hebben zich al voldoende mensen gemeld om vanuit onze gemeente mee te doen

Op woensdagavond 24 januari is in de dagkapel van de katholieke kerk een programma van samen zingen, bidden en luisteren, met vooraf en achteraf ontmoeting, koffie, thee en wat lekkers. Aanvang 20.00 uur. Zo'n avond is verrijkend voor je persoonlijke geloof en bouwt tegelijk bruggen over kerkmuren heen. Opgeven vooraf is niet nodig, iedereen kan gewoon komen.
Op zondag 28 januari, 9.15 uur is in de Grote Kerk de oecumenische viering, georganiseerd vanuit de RK-parochie en onze PG-gemeente. Medewerking wordt verleend door kerkkoor Cantique o.l.v. Elien van der Meer

 
Vooraankondiging
Volgende week zondag zullen wij in het kader van Wereld Lepra Dag collecteren voor de Stichting Leprazending te Apeldoorn. In de Bijbel lezen we dat leprapatiënten (melaatsen) werden gemeden en uitgesloten. Helaas is  dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.
Tijdens Wereld Lepra Dag wordt wereldwijd stil gestaan bij het lot van leprapatiënten, zoals bijvoorbeeld Moni. Het is in één oogopslag te zien dat ze lepra heeft. Haar gevlekte, misvormde handen zijn daar het resultaat van. Iedereen is bang voor haar. Maar het ergste is dat niemand haar meer aanraakt. Dat ze nooit meer een knuffel krijgt. Zelfs niet van haar man en kinderen. Moni is moederziel alleen!
En Moni is niet de enige. Nog steeds worden duizenden leprapatiënten door dorpsgenoten, kennissen en soms zelfs familie met afschuw gemeden.
Kunt u zich voorstellen hoe eenzaam zij zich voelen? Gelukkig zijn er artsen en verpleegkundigen die in de lepraziekenhuizen zich in navolging van Jezus liefdevol inzetten voor leprapatiënten. Jezus had de melaatsen lief en raakte hen aan. Zo krijgen patiënten in de ziekenhuizen van Stichting Leprazending ook aandacht, liefde en een arm om zich heen!
Samen met kerken wil Stichting Leprazending tijdens Wereld Lepra Dag in actie komen voor leprapatiënten. Vroegtijdige behandeling van lepra kan allerlei nare misvormingen, zoals bij Moni, voorkomen. Het zorgt er bovendien voor dat mensen niet worden uitgesloten.
HELPT U MEE? NEEM VOLGENDE WEEK ZONDAG DAN WAT EXTRA COLLECTEBONNEN OF CONTANT GELD MEE!
 
Actie Kerkbalans 2018
Vandaag start Actie Kerkbalans 2018! Zoals de meesten van u ook weten is deze actie erg belangrijk voor het borgen van de inkomsten van onze Gemeente.
Gelukkig zijn er veel gemeenteleden bereidt gevonden om zijn/haar bijdrage te leveren bij het bezorgen en ophalen van de toezeggingsformulieren, vouwen en vullen van de enveloppen, verdelen van de verschillende wijken en uiteindelijk de telling van alle toezeggingen.
Wij hopen minimaal op een gelijke opbrengst van deze actie. Alvast hartelijk dank voor uw toezegging!
Na afloop van de kerkdienst kunnen de lopers hun pakket met enveloppen meenemen. Mocht dat niet passen, dan kunnen de lopers op maandag 22 januari tussen 19.00 uur en 20.00 uur de enveloppen per loop wijk ophalen in de Open Hof. Hier worden de enveloppen per loop wijk uitgedeeld aan de lopers.
 
Vrijdag 2 februari vanaf 19.30 uur worden de lopers ontvangen in de Open Hof door de Kerkrentmeesters om de enveloppen met toezeggingen weer in ontvangst te nemen. Deze avond wordt er ook geteld en zal aan het einde van de avond de stand worden opgemaakt. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
 
Om deze avond het samenzijn te versterken hebben wij Pim Schipper bereidt gevonden om een (muzikale) bijdrage te leveren! Hier zijn wij erg enthousiast over. Pim zal vanuit zijn kennis en ervaring toelichten wat met de recente restauratie (wordt 2 februari door de orgelbouwer opgeleverd!) van het hoofdorgel allemaal is uitgevoerd om het orgel ook bespeelbaar te houden.
Daarnaast zal Pim een vrije muzikale bijdrage leveren en laten horen wat het effect van deze restauratie is geweest.
Iedereen is welkom, dus ook als u niet heeft deelgenomen aan Actie Kerkbalans.
Pim start rond 20.00 uur.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Arno Schut,

Jacob van den Essenburg, 

terug