kerkbrief 12 aug. 2018 kerkbrief 12 aug. 2018

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor mevr. T. Hofstede – Wagenaar.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:

Toelichting op de 1e collecte
Vandaag collecteren we in de eerste rondgang voor de Zending van Kerk in Actie, meer in het bijzonder voor de school voor doven en gehandicapten in Kameroen. Zie verder de bijgevoegde folder.
Hoe fijn is het om deze school een steuntje in de rug te geven! Dank u wel!
 
Koffiedrinken
U blijft na de dienst toch ook een kopje koffie of thee drinken in de Open Hof? En voor de kinderen is er natuurlijk een glaasje fris! Jullie zijn van harte welkom!
Genieten daarbij van iets lekkers kunnen jullie ook, want de dames van het bakkersgilde van de Werkgroep ZWO hebben weer voor een heerlijke versnapering gezorgd. Voor wat hoort wat! Daarom vragen wij jullie wat collectebonnen of contant geld in het bij de traktatie staande kommetje te leggen. Met dat geld kunnen we met elkaar zorgen dat kinderen in Sukuta Madina (Gambia) op school een warme maaltijd krijgen. Thuis krijgen ze dat vaak niet, omdat daar geen geld voor is. Zo zetten we onze luxe om in een eerste levensbehoefte voor die kinderen.
Hartelijk dank alvast! Vorige maand heeft het kommetje € 34,95 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk dank!
Tijdens het koffiedrinken kunt u ook weer zelfgemaakte jam kopen. De opbrengst daarvan is bedoeld voor het kunnen verzenden van hulpgoederen naar enkele scholen en gezondheidscentra in Gambia.
 
Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede,

gsm: 06 4989 4905
# woonadres: Componistensingel 34, 3906 BW Veenendaal,

tel: 0318 542 979
# mailadres:
. Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt,

 
Zomerse middaggebeden op woensdag in Grote Kerk
Onder het motto ‘moment onderweg’ is er elke woensdag van 4 juli tot 29 augustus van 12.00-12.30 uur een oecumenisch middaggebed in de kapel van de Grote Kerk. Daarin staan verstilling, bezinning en muziek centraal. De voorgangers komen uit de kerken in Wijk bij Duurstede en omgeving. De zevende keer is op woensdag 15 augustus met RK-diaken Vincent van der Helm en organist Sander Booij.
Na afloop is er koffie en een krentenbol!
 
WIJKSE ORGELKLANKEN 2018
Aanstaande donderdag 16 augustus vindt er weer een orgelconcert plaats in de Grote Kerk.
Het concert wordt dit keer verzorgd door onze eigen organist Sander Booij.
Het concert begint om 20:15 uur en het programma is te vinden op de website www.grotekerk-wijkbijduurstede.nl.
 
Vooraankondiging
Tijdens en na de dienst op zondag 26 augustus 2018 zal de heer Bert Braam, penningmeester van de Stichting Encelia uit Curaçao, iets komen vertellen over het werk van die stichting. Dat werk is onder meer gericht op crisisopvang voor jongeren. Aart en Corrie Batenburg, leden van onze kerkgemeenschap, zijn bij die stichting betrokken. Via de Werkgroep ZWO draagt u in de jaren 2018 tot en met 2020 financieel bij aan de realisatie van dat werk.
Bert zal niet alleen iets vertellen, maar zal ook op door u gestelde vragen ingaan. Een goede kans om te horen dat het werk van Encelia noodzakelijk is en dat uw geld goed wordt besteed.
 
Om te reserveren
Zondag 9 september 2018 is de Startzondag ‘Rondje van de kerk’.
De startdienst begint om 9.15 uur, het programma duurt tot 14.00 uur.
Opgeven graag voor maandag 3 september:
- per mail (voorkeur):
- op de intekenlijsten voorin en achterin de kerk
Graag vermelden: naam en adres, aantal personen, telefoon en mailadres,

eventuele bijzonderheden (dieet, vervoer). Zie verder het nieuwe kerkblad

terug