kerkbrief 14 okt. 2018 kerkbrief 14 okt. 2018

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor dhr. A. Dekker, dhr. T. Gelok, dhr. en mevr. Dijkstra - van Beek, dhr. G. Rekké en voor dhr. en mevr. Feddema - Kampman.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede,

# mailadres: . Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt.


Bij de collecte
Vandaag collecteren we in het kader van Wereldvoedseldag voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie, meer in het bijzonder voor Nepal.
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Zie verder de bijgesloten folder!
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen!

Koffiedrinken
U blijft na de dienst toch ook een kopje koffie of thee drinken in de Open Hof? En voor de kinderen is er natuurlijk een glaasje fris! Jullie zijn van harte welkom!
Genieten daarbij van iets lekkers kunnen jullie ook, want de dames van het bakkersgilde van de Werkgroep ZWO hebben weer voor een heerlijke versnapering gezorgd. Voor wat hoort wat!
Daarom vragen wij jullie wat collectebonnen of contant geld in het bij de traktatie staande kommetje te leggen. Met dat geld kunnen we met elkaar zorgen dat kinderen in Sukuta Madina (Gambia) op school een warme maaltijd krijgen. Thuis krijgen ze dat vaak niet, omdat daar geen geld voor is. Zo zetten we onze luxe om in een eerste levensbehoefte voor die kinderen.
Hartelijk dank alvast! Vorige keer heeft het kommetje € 60,10 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk dank!

Oproep kindernevendienst
Wie werkt er graag met kinderen en  wil ons komen ondersteunen in de kindernevendienst?
Wij zijn op zoek naar mensen die ons team komen versterken. Ons team bestaat uit een aantal enthousiaste, geïnspireerde en  praktische mensen die eens in de maand (minder vaak kan ook) aan de slag gaan met een groepje kinderen tijdens de dienst. Het is niet ingewikkeld: we gebruiken een handleiding waar je ideeën ,verhalen en gespreksonderwerpen uit kunt halen, de groepen zijn niet zo groot en de kinderen blij en enthousiast. Ons team ondersteunt elkaar, vangt elkaar op, werkt prettig samen en we maken veel leuke momenten mee met de kinderen. Als je dit leest en geïnteresseerd bent, neem vooral contact op, dan kunnen we informatie geven, uitwisselen en bekijken wat mogelijk is.
Vriendelijke groet, namens het hele team,
Carine Sprokkereef,

Dinsdag 16 oktober: Niet dragen, maar klagen
Een gezamenlijke avond over de psalmen

Niet klagen, maar dragen... Is dat altijd wel zo wijs? In de klaagpsalmen wordt stevig geklaagd, regelmatig zelfs aangeklaagd.
Welke betekenis hebben die heftige psalmen voor ons? Daar gaan we over nadenken op dinsdag 16 oktober, onder het tegendraadse motto: Niet dragen, maar klagen! 
Spreker is drs. Bastiaan Visser, predikant in opleiding en van beroep psycholoog. Plaats: Open Hof. Tijd: 20.00 uur.
Deze bijeenkomst is een gezamenlijke avond van de Hervormde gemeente en de Protestantse gemeente

Opening Gedachtenisplek donderdag 1 november
De inrichting van de Gedachtenisplek in het noordelijk transept van de kerk wordt binnenkort afgerond.
Er wordt toegewerkt naar een opening op donderdagavond 1 november.
Om 20.00 uur is er koffie in de kerk en rond 20.15 is er een liturgisch moment.
Na de opening kan iedereen de plek van nabij bekijken en drinken we nog wat met elkaar.
Hopelijk kunt u erbij zijn.
Vanwege het Gedachtenisboek komen er twee cursusavonden kalligraferen.
Wie hieraan mee wil doen kan zich opgeven bij Henk Kroese,
Meer hierover staat in het kerkblad.

Giften voor Fundashon Encelia
Op 26 augustus jl. heeft Bert Braam, penningmeester van de Stichting Encelia, tijdens en na de kerkdienst een presentatie gehouden over het werk van Encelia. Die stichting wordt via de Werkgroep ZWO door onze kerkgemeenschap gedurende drie jaren financieel ondersteund. Daarbij werd gevraagd of Encelia ook een bankrekening heeft, want er waren gemeenteleden die wel wat geld wilden doneren aan Encelia. Omdat encelia geen Nederlandse bankrekening heeft, kost elke overschrijving naar haar bankrekening € 6,00 aan bankkosten. De Werkgroep ZWO heeft toen voorgesteld die giften naar de bankrekening van onze kerk over te maken. De ZWO heeft inmiddels met de administrateur van de Kerkrentmeesters een regeling getroffen. Giften kunnen onder vermelding van "Gift ZWO-Encelia" worden overgemaakt. Eens in de drie maanden bekijkt de ZWO of het zinvol is het ingekomen bedrag naar Encelia over te maken. De ZWO neemt dan de bankkosten voor haar rekening. Op die manier kunnen de bankkosten worden beperkt!

Adventskalender 2018
Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Kerst, feest van hoop. Vraag de adventskalender nu gratis aan!n de adventstijd leven we toe naar Kerst,het feest van God die mensen niet aan hun lot overlaat. Wij vieren dat Gods licht het wint van de duisternis. De adventskalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar dit prachtige feest. ´Hoop´ is de rode draad door alle dagen van de adventskalender 2018. U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2018 aanvragen via www.protestantsekerk.nl/adventskalender


terug