Liturgie voor zondag 14 augustus 2022 Liturgie voor zondag 14 augustus 2022
Organist: Pim Schipper
Koster: Peter Kroon
Livestream: Mario Batenburg
Lector: Amy van den Bercken
Diaken: Jelte Veenstra
Kerkrentmeester: Marieke Boter
Ouderling van dienst: Ria de Vries
Voorganger: Robbie Dekker, student HBO theologie

O r d e   v a n   d i e n s t

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Liebster Jesu wir sind hier BWV 731 – Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Welkomstwoord

Bemoediging en groet (allen gaan staan)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon

Drempelgebed
Wat zijn wij, Heer, zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
Neem ons leven in uw hand,
reinig het van ongerechtigheid,
vernieuw het door uw Woord en Geest.
Maak ons tot volgelingen van Jezus
die U willen liefhebben en dienen
met al hun kracht. Amen.

We zingen: Lied 280: 1,2,3,4

Allen gaan zitten

Gebed om ontferming, overgenomen met lied 301j

We zingen: Psalm 146a: 1, 2, 4

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen, afgesloten met gezongen gebed, Lied 333

Kom, Geest van God
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Eerste schriftlezing: Jeremia 23, 23-29

We zingen: Psalm 82: 1,3

Tweede schriftlezing: Lucas 12, 49-59

We zingen: Lied 1014

Verkondiging

Orgelspel: Christum wir loben schön – Georg Böhm (1685-1750)GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte
1. Daconie/ZWO - Egypte, tegen armoede in dorpen
2. Plaatselijke gemeente
3. Vergroening Grote Kerk

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader,

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 418: 1,2,4

Zegen, overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Improvisatie

Na de dienst is er koffie, thee en limonade met zelfgebakken lekkers in de Open Hof. De vrijwillige bijdrage komt ten goede aan een warme lunch voor schoolkinderen in Gambia.Livestream U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 9.15 uur) of later meemaken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-DuurstedeAutodienst
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact zoeken met fam. Van Sprakelaar. Graag op zaterdag voor de dienst van zondag bellen, dat kan tot 20.00 uur.

 

terug