Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nummer 126, 11 augustus 2022

Op dit moment is nog niet duidelijk of er al genoeg partytenten of andere beschuttingen zijn aangemeld voor deze dag. Hiervoor kan hetzelfde mailadres worden gebruikt, maar u kunt ons ook persoonlijk benaderen.
Riet Andringa, Marieke Borgers, Jan Offringa

 

Toelichting op de diaconale collecte

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. Kerk in Actie ondersteunt dit ontwikkelingsprogramma. De Diaconale/ZWO collecte van deze zondag is een steuntje in de rug.
De collecte voor Libanon op zondag 24 juli heeft € 406,50 opgebracht! De diaconie zal het bedrag aanvullen tot € 800,- en aan Kerk in Actie/Libanon overmaken. Alle gevers heel hartelijk dank!
Diaconie/ZWO

 

Jamverkoop

Tijdens het koffiedrinken kunt u weer eigengemaakte jam kopen van 100% fruit. De smaken dit jaar zijn: aardbeien, perziken, nectarine-sinaasappel, pruimen en pruimen-port. Ze kosten € 2,50 per potje, behalve aardbeien, die zijn € 3,-. U mag ook altijd van te voren reserveren. Dat kan via mail:amy@vandenbercken.net
De opbrengst is voor onze projecten in Gambia.

 

Open deur orgelconcerten

Komende zaterdag, 13 augustus, wordt het viertal Open deur orgelconcerten vervolgd. Om 16.00 uur staan de deuren van de Grote Kerk weer open en de orgels weer in hun schoonheid klaar voor opnieuw een klein uurtje orgelmuziek.
Deze zaterdag concerteren de 'eigen' organisten Pim Schipper en Sander Booij. De twee grootste van de vier orgels worden bespeeld, waarbij het Harrison & Harrison-orgel zelfs door beide musici tegelijk…
Mocht u het concert niet bijwonen (maar bedenk dat de kerk wat verkoeling biedt), is er een livestream om het toch mee te beleven: https://youtu.be/3J21OGJz7bA/.
Hoewel het concert gratis toegankelijk is, wordt het alsnog betalen voor uw toegang bij het verlaten van de kerk wel erg op prijs gesteld!
Hartelijke groet, Sjoerd Vredenberg (SCGK)


 
Zevende woensdagmiddaggebed 17 augustus
Op woensdag 10 augustus, 12.00 uur wordt in de Grote Kerk het zesde van acht oecumenische middaggebeden gehouden. Voorganger is Marien Middelkoop en Maarten van Kapel bespeelt het koororgel. Deze verstilde vieringen van een half uur vinden wekelijks plaats in de Johanneskapel en sluiten aan op de ‘open kerk’ van 10.00-12.00 uur. Na afloop is er rond 12.30 uur koffie of thee met een krentenbol.
Hartelijke groet, Jan Offringa

 
Vervanging in de zomer
In de weken dat onze dominee vakantie houdt - vanaf a.s. dinsdag is hij weer beschikbaar - weet scriba Cobie de Boer wie er in geval van pastorale nood ter vervanging beschikbaar is. Zij is bereikbaar via
E: scribapgwbd@gmail.com. Mocht zij niet te bereiken zijn, dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter Toos Maass, E: toosmaass@gmail.com.
Hartelijke groet vanuit het moderamen

 


Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa

 

terug