Vragen, opmerkingen over onze website!

Vragen, opmerkingen over onze website!
Hebt u vragen en/of opmerkingen over de inhoud van onze website!

Bovenaan deze bladzijde staat het menu. Klik op de knop "Contact". Daar vindt u de mogelijkheid uw bericht naar de werkgroep ZWO te sturen.

 
werkgroep ZWO werkgroep ZWO

traktatie voorbeeldKoffie, thee of glas fris na de dienst
U bent iedere 2e zondag van de maand van harte welkom om na de dienst met elkaar een kopje koffie, thee of een glas fris te drinken.
Let op het dienstenrooster!


Klik op LEES MEER voor meer informatie

 

lees meer »
 
Opbrengst Gambiaanse kommetje SV05 Opbrengst Gambiaanse kommetje SV05

Het kommetje heeft bij het koffiedrinken op 13 mei 2018 € 34,25, op 10 juni € 34,10, op 8 juli € 34,95 en op 12 augustus 2018 € 32,64 opgebracht. Dat geld is voor het schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia. Alle gevers hartelijk bedankt. Over het tweede kwartaal is in totaal € 124,85 overgemaakt op het rekeningnummer van de Stichting. Veel kinderen zijn u dankbaar voor uw gift.

 
ZWO-collectes SV05 ZWO-collectes SV05

De opbrengst van de collecte voor het zendingswerk van Kerk in Actie in Bangladesh op 25 mei bedroeg € 187,45. Op 17 juni was de opbrengst voor de Stichting Encelia € 200,31.
 

 
ZWO-ton achter in kerk SV05 ZWO-ton achter in kerk SV05


Achterin de kerk staat een ton. Daarin kunt u ansichtkaarten, postzegels, cartridges, oude mobiele telefoons met oplader, brillen enzovoort deponeren. Wilt u zo vriendelijk zijn de cartridges in te pakken om te voorkomen dat de andere spulletjes onder de inkt komen?

Al deze spulletjes brengen wij naar Kerk in Actie in Utrecht. Daar worden ze gesorteerd en te gelde gemaakt. De opbrengst komt ten goede aan projecten van Kerk in Actie. Hartelijk dank.

 
Versterking van ons bakkersgilde SV05 Versterking van ons bakkersgilde SV05

Wij zijn op zoek naar een nieuwe bakker of bakster die het bakkersteam komt versterken. Elke bakker of bakster komt in principe twee keer per jaar aan de beurt om mee te helpen de traktatie bij het koffiedrinken na de kerkdienst op de tweede zondag van de maand te verzorgen. U kunt zich aanmelden bij Frans van den Bercken tel. 573864. Bij hem kunt u ook meer informatie verkrijgen.

 
Ghana SV05 Ghana SV05

Uit eerder door ons ontvangen projectinformatie om kinderen uit de slavernij in de visserij te halen, vindt u hieronder een verslag hoe de door ons ondersteunde organisatie te werk gaat.
 
De werkwijze van Challenging Heights
Challenging Heights werkt in de districten Effutu, Awutu/Senya en Gomoa West. In deze regio’s werken families al generaties lang in de visserij, sinds het stuwmeer in 1965 ontstond. De meeste families leven hier in extreme armoede. Hun kinderen zijn een makkelijke prooi voor mensenhandel en slavernij.

lees meer »
 
Project Fundashon Encelia SV05 Project Fundashon Encelia SV05

Wanneer u dit leest hebben wij op zondag 26 augustus Bert Braam (penningmeester Encelia) op bezoek gehad. Hij heeft ons aan de hand van een filmpje en een korte presentatie informatie gegeven over het door ons ondersteunde project Encelia. Tijdens en na zijn presentatie bent u in de gelegenheid geweest vragen aan hem te stellen over het werk van de stichting Encelia. In een volgende Samen Verder zult u kunnen lezen hoe die bijeenkomst door u is ervaren.

lees meer »
 
Nieuw beleid Kerk in Actie SV05 Nieuw beleid Kerk in Actie SV05

Zending en diaconaat vormen de kern van de kerk. Veel mensen ervaren dat deze basistaken steeds belangrijker worden bij een kleiner wordende kerk in een ontkerkelijkte samenleving. Het diaconaat geeft de kerk een gezicht: een geloofsgemeenschap van betrokken burgers die actief een bijdrage leveren aan de samenleving. Het missionaire en het diaconale werk hebben ieder hun eigen karakter, maar Kerk in Actie kiest ervoor om ook de samenhang tussen beiden te benadrukken.

Om in Nederland en wereldwijd het verschil te kunnen maken, is een keuze gemaakt voor 4 aandachtsgebieden:
1. Bijbel centraal 2. Kerken in de minderheid 3. Kansen voor kinderen en jongeren 4. Vluchtelingen en ontheemden.
Het nieuwe beleid geeft richting aan het hele werk van Kerk in Actie, in Nederland en wereldwijd. Lees ook het artikel in Diakonia juni 2018.

 
Jaarverslag Kerk in Actie 2017 SV05 Jaarverslag Kerk in Actie 2017 SV05

Wat heeft Kerk in Actie in 2017 kunnen doen met de bijdragen van kerken, diaconieën en donateurs? VUUR, een speciale editie van het Kerk in Actie-magazine, geeft hier in verhaal en beeld een helder antwoord op. In VUUR leest u hoe kerken in Ethiopië in 2017 niet alleen noodhulp boden, maar zich ook inspanden om nieuwe honger te voorkomen.

Ook ontdekt u hoe contextueel Bijbellezen in Colombia mensenlevens heeft veranderd en deze methode ook in Nederland zijn intrede deed. Verder is te lezen hoe kerken in Nederland zich hebben ingezet in de veertigdagentijd of met eigen diaconale initiatieven echt iets voor een ander konden betekenen.

Naast het Kerk in Actie-magazine is de jaarrekening van 2017 beschikbaar. Beide documenten kunt u downloaden via www.kerkinactie.nl/jaarverslag.

 
Gift ZWO aan LEPRAzending “Droogte in Tsjaad” SV05 Gift ZWO aan LEPRAzending “Droogte in Tsjaad” SV05

Per email ontvingen wij de vraag om een bijdrage te geven voor hulp aan vooral leprozen vanwege de extreme droogte die zich al een tijd in Tsjaad voordoet. Deze groep mensen (de allerarmsten) hebben het extra zwaar mede door de aandoening waaraan zij lijden. Door het mislukken van de oogst op de kleine stukjes land hebben zij onze ondersteuning nodig om eten te kunnen kopen. Tijdens onze vergadering in juli hebben wij besloten een gift te doen ten bedrage van € 750,00.

 
Noodklok voor de Kerken in het Midden-Oosten SV05 Noodklok voor de Kerken in het Midden-Oosten SV05

Kerk in Actie luidt de noodklok voor de kerken in het Midden-Oosten.
Na zeven jaar oorlog in Syrië zijn de gevolgen groot. Kerken hebben het moeilijk, tweederde van hun leden is gevlucht en veel gebouwen zijn verwoest. Nu de oorlog voorbij lijkt, maken ze zich hard om het land te herstellen.

Daarbij hebben de kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, onze hulp nodig. Kerk in Actie roept de Nederlandse kerken op om op 23 september in de dienst daaraan aandacht te besteden. De actieweek duurt van 23 tot 30 september.
Meer informatie kunt u vinden op de website www.kerkinactie/actieweek.

 
Vredesweek 2018 SV05 Vredesweek 2018 SV05

Zondag 16 september is het Vredeszondag.
Voorbeeldprojecten zijn het werk van Kerk in Actie partner ‘Spirit & Letter in de Oekraïne, die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Srebrenica biedt het programma
‘Dealing with the past’ van PAX aan slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken.
Meer informatie vindt u op de website www.kerkinactie.nl/agenda/protestantse-kerk-collecte-vredeswerk-vredesweek-wereldwijd

 
Leven van vis en ecotoerisme in Nepal SV05 Leven van vis en ecotoerisme in Nepal SV05

14 oktober 2018, collecte Kerk in Actie, Wereldvoedseldag.
De grond in de bergachtige Rukum-regio in het middenwesten van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed.

In het gebied ligt het Syarpumeer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Door de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomen. Dankzij de ondersteuning van partnerorganisatie UMN op het gebied van landbouw, visserij en ecotoerisme stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1.600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/visserijnepal

 
Nepal Nepal

Na de aardbeving in Nepal (april 2015) hebben samenwerkende hulporganisaties via Giro 555 een inzamelingsactie gehouden. Kerk in Actie kreeg samen met ICCO meer dan 2,4 miljoen euro ter beschikking om de eerste noodhulp te verlenen.

Daarmee zijn in totaal circa 30.000 families (ruwweg 150.000 personen) geholpen aan voedsel of onderdak via ACT Alliance. Daarnaast zijn er 195 scholen opgezet en is er voor 10.000 kinderen tijdelijk onderwijs gerealiseerd. Ook kregen 600 getraumatiseerde kinderen extra ondersteuning en zijn 500 leraren getraind deze kinderen te ondersteunen.


Deze aantallen zijn bereikt met gelden van Giro555 alleen. Dankzij de tientallen donaties van lidorganisaties uit meer dan 20 landen, heeft ACT Alliance nog veel meer mensen kunnen bereiken!

 
Magazine “Petrus” Magazine “Petrus”

Er is een blad genaamd “Petrus”! Het magazine, een uitgave van de Protestantse Kerk, vertelt verhalen over mensen die geloof, hoop en liefde vinden in de kerk.

Petrus verschijnt vier keer per jaar, een gratis abonnement kunt u aanvragen via www.petrusmagazine.nl. Klik op: Petrus magazine

 
Mensen van hoop Mensen van hoop

De kerk in het Midden-Oosten is als een baken van hoop aanwezig in een gebied dat verscheurd wordt door oorlog en terreur. In het boek ‘Mensen van hoop’ doen christenen en kerkleiders uit die regio hun verhaal.

Ze vertellen over de problemen waar ze mee te maken hebben, maar ook over de hulp die ze bieden aan vluchtelingen, hun vastberadenheid en kracht. Aangrijpend en inspirerend! De kerk blijft en is een teken van hoop.


‘Mensen van hoop’ kan gratis worden besteld via de webwinkel. U kunt daarvoor klikken op de navolgende zin: Mensen van hoop (https://www.kerkinactie.nl/najaarscampagne-versterk-de-kerk-in-het-midden-oosten/mensen-van-hoop)

 
ZWO Beleid, activiteiten en plannen ZWO Beleid, activiteiten en plannen

Beleidsplan 2018 - 2021

De werkgroep een beleidsplan voor de jaren 2018 – 2021 opgesteld. In dat plan heeft de werkgroep haar taak en werkwijze beschreven, evenals aan welk soort projecten buiten ons land de werkgroep de haar toevertrouwde middelen wil besteden. Daarbij gaat het om projecten van:
1. Kerk in Actie,
2. eigen projecten en,
3. voor zover financieel mogelijk, noodhulpverlening.


Om toegang te krijgen tot de artikelen van de inhoudsopgave klik op "LEES MEER>>".
Aan het begin van de nieuwe bladzijde vindt u weer de inhoudsopgave. Klik op de titel van de te lezen paragraaf uit de inhoudsopgave. U springt direct naar die tekst.

Klik gelijktijdig op de knoppen ctrl-home om sneller naar de inhoudsopgave bovenaan de bladzijde te komen. U springt daarmee direct naar het begin van de bladzijde waar u een nieuw item in de inhoudsopgave kunt kiezen.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Instelling werkgroep
3. Taak van de werkgroep
4. Samenstelling en werkwijze van de werkgroep
5. Te ondersteunen projecten
6. Inkomsten van de werkgroep
7. Activiteiten

Bijgewerkt april 2017

lees meer »