Kerkdiensten - algemeen

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede worden gehouden in de Grote Kerk aan de Markt.
Het aanvangstijdstip van de kerkdiensten is 09:15 uur, of 11:00 uur en wisselt om de 4 maanden. Kijk op het rooster voor de aanvangstijd van de dienst

Alle kerkdiensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl of via een aansluiting op de kerkradio.

Toelichting bij deze rubriek: In de kop van deze pagina vindt u de rubriek kerkdiensten. Als u daar op klikt  ontrollen zich ook de rubrieken 'kerkbrief' en 'preek van afgelopen zondag'.

Heilig Avondmaal.  
In onze gemeente wordt het Heilig Avondmaal gevierd, waarbij ook gezinnen met kinderen worden uitgenodigd. We vieren het Avondmaal aan de tafels in de zijbeuk van de kerk. Overigens schaart de hele gemeente zich rond de tafel, dus ook die brood en wijn voorbij laten gaan.

Doopdiensten.
  Voor het laten dopen van uw kind(eren) kunt u zich aanmelden bij de scriba. De datum van de doop wordt in overleg met de predikant vastgesteld. Ongeveer 6 weken voor de doopdatum vindt het (eerste) doopgesprek plaats. Soms volgt nog een tweede en/of derde gesprek.

 
Kerkdiensten en- Aanvangstijden

 

EREDIENSTEN 


PARKEREN EN INGANG
Gedurende het winter seizoen is de hoofdingang van de kerk (onder de toren) gesloten. De ingangen via de Open Hof, De Peperstraatzijde en de oude kerkhofzijde zijn open
Zoals bekend is het om veiligheidsredenen niet toegestaan om tijdens kerkdiensten fietsen in de tuin van de Open Hof te plaatsen


Kerkdiensten: Let op vanaf 1 maart  a.s. zijn
de diensten weer om 11:00  uur
 


Zondag 3 mei
Gastpredikant*

Zondag 10 mei
Ds. Jan Offringa**

Zondag 17 mei, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa**

Donderdag 21 mei, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa**
Hemelvaartsdag

Zondag 24 mei, 11.00 uur
Gastpredikant*

Zondag 31 mei, 11.00 uur
Dhr. Rik Willemsen uit Amersfoort**
Pinksteren

Zondag 7 juni, 11.00 uur
Gastpredikant*

Zondag 14 juni, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa**

Zondag 21 juni, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa**

*Gastpredikant komt te vervallen. Op deze zondagen willen we van te voren opgenomen filmpjes tonen op de website.
** Op deze zondagen is er livestream een verkorte viering te bekijken via het YouTube kanaal van onze website www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl. Dat kan ook op een later moment.


Als er wijzigingen zijn, worden die in de kerkbrief aangekondigd, maar ook op de site.
Hier staat dus altijd de meest recente versie.
Voor een totaaloverzicht zie rooster op de downloadpagina.

http://www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl/downloads
NB: scroll even naar beneden als er niets zichtbaar is.


 

Scriba